Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou
Svatby na zámku Hluboká se konají od roku 1975. V té době se do obřadní síně vcházelo z prvního nádvoří a vycházelo na druhé nádvoří zámku. V roce 2003 byla Národním památkovým ústavem České Budějovice ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou provedena rekonstrukce bývalé oranžerie v zadním traktu zámku. V červnu 2003 byla otevřena nová obřadní síň, ve které se konají slavnostní obřady i v současné době. 

 

Svatební obřady se konají celoročně s výjimkou měsíce května. Termíny je možno rezervovat nejdříve 6 měsíců předem na matrice Městského úřadu Hluboká nad Vltavou.

Telefon:  +420 387 001 324      +420 608 654 375

 

Nejžádanější termíny pro svatební obřady jsou v měsíci, dubnu, červnu, červenci, srpnu a září.

Svatební obřady se konají ve stanovenou dobu na místě stanoveném usnesením zastupitelstva města. Stanoveným místem je obřadní síň na zámku Hluboká a stanoveným dnem pracovní den pátek 8.00  – 14.30 hod.

Uzavření manželství na kterémkoliv jiném vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Uzavřít manželství na stanoveném místě v sobotu tj. mimo stanovenou dobu, není-li tato státním svátkem, může povolit Městský úřad Hluboká nad Vltavou.

Poplatek za svatební obřad na stanoveném místě a ve stanovenou dobu /pátek 8.00 – 14.30 hod/ činí pro snoubence s trvalým pobytem v České republice 4 800,- Kč. Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR poplatek činí 6 800,- Kč. V případě, že oba snoubenci nemají pobyt v ČR poplatek činí 7 800,- Kč.

Za vydání povolení uzavřít manželství v pátek mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě se hradí ještě správní poplatek 1 000,- Kč.

V sobotu činí poplatek pro snoubence s trvalým pobytem v České republice 7 000,- Kč. Pokud jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR poplatek činí 9 000,- Kč. V případě, že oba snoubenci nemají trvalý pobyt v ČR poplatek činí 10 000,- Kč.
  

Více informací o svatbách na zámku Hluboká